Contributie 2019-2020
Getallen in €
Senioren
1 x 1,5 uur
Senioren
2x1,5 uur
Senioren
2 x 1,5 uur
Senioren
1x1,5 en
1x2 uur
Jeugd
2 x 1,5
uur
Jeugd
2x1,25
uur
CMV
  1x 1,5 uur
CMV 1x1 uur Recreanten
1 x 1,5 uur
zaalhuur trainingen en wedstrijden     223,00 245,00 179,00 176,00 89,00 75,00  
zaalhuur trainingen zonder wedstrijden 119,00 160,00             119,00
shirt 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 6,00 10,00
teamcontributie 129,00 170,00 233,00 255,00 189,00 186,00 95,00 81,00 129,00
verenigingscontributie 37,00 37,00 37,00 37,00 28,00 28,00 28,00 28,00 37,00
totaal 166,00 207,00 270,00 292,00 217,00 214,00 123,00 109,00 166,00
per half jaar 83,00 103,50 135,00 146,00 108,50 107,00 61,50 54,50 83,00

 Contributietabel bijgewerkt op 30-12-2019 (vastgesteld tijdens ledenvergadering in november 2019)

 

Het inschrijfgeld voor de NeVoBo in 2019-2020 is:

Klasse bedrag in €
1e - 3e klasse 62,50
Jeugd 57,50
CMV 32,50

 

  • inschrijfgeld van de Nevobo-competitie van het eigen team
  • spelerskaart
  • zaalhuur van training en wedstrijd van het eigen team
  • huur wedstrijdkleding
  • bijdrage in de kosten van spelmateriaal en secretariaat

De contributie wordt jaarlijks aangepast.

Leden zijn verplicht akkoord te gaan met automatische incasso van de contributie. Vanwege de hoge administratieve lasten van uitzonderingen, worden deze niet toegestaan.
De contributie wordt in drie termijnen afgeschreven.

De contributie is verschuldigd voor een heel seizoen (mei t/m april). De vereniging gaat immers al in mei verplichtingen aan met de bond voor het volgende seizoen en met de verhuurder van de sporthal voor een heel jaar.

Tussentijdse restitutie, bijvoorbeeld vanwege opzegging, blessure of zwangerschap, kan niet voor het inschrijfgeld van de bond, maar wel voor de helft van de contributie, mits opgezegd of doorgegeven vóór 1 december. In voorkomende gevallen kun je het beste even een bericht sturen naar de ledenadministratie waarin je kort de situatie uitlegt.

Voor ouders van jeugdleden die het contributiebedrag niet kunnen betalen is er het jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt een bedrag van ten hoogste € 225,00 per jaar. Het aanvragen van deze bijdrage kunt u niet zelf doen. Daarvoor neemt u contact op met een van de volgende personen of instanties:

  • de leerkracht van de basisschool
  • de sportleraar van het voortgezet onderwijs
  • Bureau jeugdzorg
  • Platform lage inkomens Venray
  • Synthese

Meer informatie is te vinden op de website van het jeugdsportfonds.