Contributie 2023-2024
Getallen in €

Dames 1 Dames 2 Heren  Jeugd
2,75 uur
training 
Jeugd
  3 uur   
training
 CMV  Dames
 Recreanten 
1e incasso zaalhuur 102,00 102,00 44,00 95,00 102,00 38,00 44,00
1e incasso verenigingscontributie 22,00 22,00 22,00 17,00 17,00 17,00 22,00
totaal 1e incasso  124,00 124,00 66,00 112,00 119,00   54,00 66,00
               
2e incasso - kosten Nevobo 67,00 67,00 17,50 63,00 63,00 28,00
               
3e incasso zaalhuur 116,00 116,00 49,00 107,00 116,00 43,00 49,00
3e incasso verenigingscontributie 22,00 22,00 22,00 17,00 17,00 17,00 22,00
totaal 3e incasso 138,00 138,00 72,00 124,00 133,00 60,00 71,00
               
Contributie totaal  329,00  329,00  155,00  299,00  315,00   142,00 137,00 

Contributietabel bijgewerkt op 9-12-2023

 

Datum 1e incasso; december 2023

Datum 2e incasso; februari 2024

Datum 3e incasso; april 2024

 

  • inschrijfgeld van de Nevobo-competitie van het eigen team
  • spelerskaart
  • zaalhuur van training en wedstrijd van het eigen team
  • huur wedstrijdkleding
  • bijdrage in de kosten van spelmateriaal en secretariaat

De contributie wordt jaarlijks aangepast.

Leden zijn verplicht akkoord te gaan met automatische incasso van de contributie. Vanwege de hoge administratieve lasten van uitzonderingen, worden deze niet toegestaan.
De contributie wordt in drie termijnen afgeschreven.

De contributie is verschuldigd voor een heel seizoen (mei t/m april). De vereniging gaat immers al in mei verplichtingen aan met de bond voor het volgende seizoen en met de verhuurder van de sporthal voor een heel jaar.

Tussentijdse restitutie, bijvoorbeeld vanwege opzegging, blessure of zwangerschap, kan niet voor het inschrijfgeld van de bond, maar wel voor de helft van de contributie, mits opgezegd of doorgegeven vóór 1 december. In voorkomende gevallen kun je het beste even een bericht sturen naar de ledenadministratie waarin je kort de situatie uitlegt.

Voor ouders van jeugdleden die het contributiebedrag niet kunnen betalen is er het jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt een bedrag van ten hoogste € 225,00 per jaar. Het aanvragen van deze bijdrage kunt u niet zelf doen. Daarvoor neemt u contact op met een van de volgende personen of instanties:

  • de leerkracht van de basisschool
  • de sportleraar van het voortgezet onderwijs
  • Bureau jeugdzorg
  • Platform lage inkomens Venray
  • Synthese

Meer informatie is te vinden op de website van het jeugdsportfonds.